Jan Kanty Miska (1907 - 2002)

Wybitny działacz polonijny i harcerski, jeden z założycieli i długoletni Prezes Wydziału Kongresu Polonii Amerykańskiej w Waszyngtonie, napisał krótką książkę swoich wspomnień z między-wojennej Polski, wojny, i niewoli w niemieckim obozie jenieckim.

Książkę można nabyć od Wydziału KPA.

Cena: $5.00 plus koszta manipulacyjne.

Przez Internet: $5.00 + $2.50 = $7.50     

Pocztą: $5.00 + $2.00. Czek na $7.00 proszę wystawić na:
Washington Metro Division PAC

i przesłać na adres:

Polish American Congress
4041 41st Street
McLean, VA, 22101

Przesyłka: pocztą