Ryszard Kukliński's Remains in the Military Cathedral, Warsaw

Awaiting burial - W oczekiwaniu pochˇwku.

Photos: Grzegorz Przeniosło, except * - unknown

General's Chapel

Kaplica Generalska

Wreath from Polish American Congress, Washington Metropolitan Area Division

* Wieniec od Kongresu Polonii Amerykańskiej, Wydział w Waszyngtonie.

Military Cathedral, Warsaw

Polowa Katedra Wojska Polskiego