Roman Barszcz: Pożegnania Pułkownika

Click here: English version    Bez polskich znakow

Przemówienie to przeczytał w języku angielskim p. Barszcz w kaplicy Fort Myers dnia 30 marca, i następnego dnia wygłosił po polsku w Parafii M.B. Królowej Polski. 
 


   Photo: Kazimierz Chwiejczak   

PRZYJACIELU Z PIASKOWNICY – RYSIU MARZYCIELU –

Marzyłeś o Polsce wolnej, demokratycznej i silnej.

Jako syn żołnierza Polski Podziemnej AK wyniosłeś z domu rodzinnego wolę walki, nauki, i obrony prześladowanych. Udzielałeś pomocy żydom, kolegom z podwórka, brałeś udział w akcji Armii Podziemnej na skalę wieku i możliwości.

Ponieważ marzyłeś o Polsce wolnej, demokratycznej i silnej, założyłeś mundur żołnierski i mimo nielegalnych rządów komunistów i władzy umacnianej rosyjskimi bagnetami, pogłębiałeś wiedzę wojskową.

PUŁKOWNIKU REALISTO –

W sztabie planowania strategicznego Paktu Warszawskiego poznałeś perfidną grę komunistów, plany podboju świata, Europu, z użyciem broni nuklearnej, i tym samym groźbę zniszczenia Polski.

Podjąłeś współpracę z Armią i wywiadem USA, z Ameryką która stała i stoi na straży wolności i demokracji narodów świata, i tym samym Polski.

Bóg doświadczył Cię ciężko. Ale dał Ci szczęście osiągnięcia w życiu celów ważnych dla wszystkich żyjących w drugiej połowie 20go wieku.

Miałeś szczęście – kochane ręce Hanki opiekowały się tobą do końca dni. A życie zakończyłeś w Ameryce wśród zawsze wiernych przyjaciół. Ale zabierzemy cię do Polski, do Twej kochanej Warszawy. Spoczniesz w alei zasłużonych, wśród Twoich poprzedników w walce o wolną Polskę, bohaterów powstań, wojny Polsko-Bolszewickiej 1920 r., Powstania Warszawskiego w roku 1944 – bohaterów spalonego i zburzonego miasta – jego żołnierzy i mieszkańców pomordowanych przez wrogów naszej państwowości i za przyzwoleniem Kremla.

Niech Hetmanka Żołnierza Polskiego, Matka Boska Królowa Korony Polskiej wstawi się za Tobą przed Panem narodów – przed Panem bogatym w miłosierdzie.

Spij spokojnie – Do zobaczenia.